Pyaar ke Saaton Din …

Pyaar ke Saaton Din

Teri Yaadein Kabhi Mujhe Chutti Nahin Deti
Unse Kaho Pyaar Ka Bhi Ek Shaniwaar Hona Chaiye …

Share the Love!
Prev Next

Leave a Reply